Bật tính năng “Instant Click” trong Litespeed Cache cho tốc độ load cực nhanh

Nếu website WordPress của bạn đang được host trên một Litespeed web server (Stablehost, Hawkhost(nước ngoài) hoặc AZDigi(vn) v.v…..) thì bạn nên sử dụng Litespeed cache plugin. Đây là plugin giành riêng cho các Litespeed…

24 Likes Comment