Biết nhẫn nại và kiên trì

Hôm nay dọn dẹp cái ổ cứng 1TB vì báo sắp đầy nên tình cờ thấy lại bài viết này, đọc lại thấy rất hay và đúng lắm với rất nhiều người, nhiều trang web…

36 Likes Comment