Biết nhẫn nại và kiên trì

Hôm nay dọn dẹp cái ổ cứng 1TB vì báo sắp đầy nên tình cờ thấy lại bài viết này, đọc lại thấy rất hay và đúng lắm với rất nhiều người, nhiều trang web…

6 Likes Comment