6 tháng học một ngôn ngữ, 5 quy tắc và 7 hành động

Sau khi xem video mình tự nhủ sẽ xem lại vài lần cho thật kỹ và sẽ bắt đầu học tiếng Anh nghiêm túc trong 6 tháng, còn bạn thì sao? Thêm một video nữa…

50 Likes Comment