Khởi nghiệp buồn và cô đơn lắm! Đến bản thân mình cũng nản nốt là hỏng!

Mất nhiều tiền, cộng với những áp lực ám ảnh khiến ông Tùng mất niềm tin ở bản thân. “Lúc đó bắt đầu có suy nghĩ: Mình đúng là không có khả năng làm,” founder…

26 Likes Comment