Một vài câu lệnh Linux thường dùng trong quản trị VPS và máy chủ Linux

33 Likes Comment

Nếu mới học sử dụng Linux và đặc biệt là đang tập quản trị một Linux VPS hoặc Linux server, bạn cần nắm rõ một số lệnh để thuận tiện trong quá trình sử dụng. Đây là một số lệnh mình đã sưu tầm và lưu lại, nay đăng lên blog để sau này lỡ quên vào tìm lại cho nhanh và chia sẻ với các bạn mới tập làm quen với Linux nói chung và quản trị VPS nói riêng.

Lệnh nén một thư mục, dùng trong nhiều trường hợp, với mình là khi cần chuyển website sang một server khác, mình sẽ nén thư mục public_html lại.

zip -9 -r <ten file.zip> <thư mục muốn nén>

-9 là mức nén tốt nhất, bạn có thể bỏ option này đi cũng được.

Ví dụ mình nén thư mục public_html lại và lưu tên dạng backup.zip thì sẽ gõ lệnh như sau:

zip -9 -r backup.zip public_html

Nếu nén 1 file thì bỏ option -r đi, thành: zip -9 tenfile.zip filecan_zip


Lệnh tìm và set quyền cho các files, các folder hoặc set owner cho các files, các folders. Những trường hợp này rất hay gặp khi bạn cần chmod cho tất cả các file hoặc chmod cho tất cả các folder.

Trong quá trình quản trị VPS mình hay gặp trường hợp upload code lên server và giải nén ra bằng command thì owner của file và folder được set là root:root. Do đó, website ko chạy được, quyền đúng phải là nginx:nginx (trường hợp này mình chạy server Nginx, Apache thì hình như là www-data:www-data). Vậy là mình cần một lệnh để tìm và set lại quyền cũng như nhóm cho tất cả các file, folder để  web server có thể thực thi được.

Lệnh tìm tất cả các thư mục và chmod:

find public_html/ -type d -exec chmod 755 {} \;

Lệnh trên mình set chmod 755 cho tất cả các thư mục nằm trong folder public_html

Tương tự với các files:

find public_html/ -type f -exec chmod 644 {} \;

Đặt lại owner cho thư mục trong thư mục public_html:

find public_html/ -type d -exec chown nginx:nginx {} \;

Đặt lại owner cho files trong thư mục public_html:

find public_html/ -type f -exec chown nginx:nginx {} \;


Lệnh tạo CSDL và import, export CSDL

Đầu tiên từ command line, gõ mysql để bắt đầu đăng nhập vào mysql và gõ lệnh tạo database

Tạo database:

mysql> create database tencsdl;

Gán user và password cho database vừa tạo

mysql> grant usage on *.* to database_user@localhost identified by ‘password‘;

Cho user mới tạo được thực hiện tất cả các quyền trên database mới tạo

mysql> grant all privileges on tencsdl.* to database_user@localhost ;

Vậy là bạn đã tạo xong database, user và password để sẵn sàng cài đặt WordPress hoặc các script bất kỳ.


Lệnh export database:

mysql -u username -p tendatabase > backupdatabase.sql

Import database:

mysql -u username -p tendatabase < importdatabase.sql


Lệnh lấy file từ nơi khác về VPS:

wget http://websitenaodo.com/backup.zip

 

Chúc các bạn vui vẻ!

You might like

About the Author: Hải

Blog cá nhân lưu lại những bài viết lượm lặt trên Internet mà Hải cho là hay, bổ ích hoặc đơn giản là Thích. Hoặc viết các ý tưởng, viết ra suy nghĩ để khỏi stress v.v...

Gửi ý kiến của bạn