Cài Đặt Squid Proxy Trên CentOS 7

Hôm trước có nhu cầu cài Squid proxy để chạy tools FollowLiker để marketing trên Twitter, viết một bài khá đầy đủ về cài đặt và cấu hình Squid proxy, vài tháng sau cái website…

60 Likes Comment

Một vài câu lệnh Linux thường dùng trong quản trị VPS và máy chủ Linux

Nếu mới học sử dụng Linux và đặc biệt là đang tập quản trị một Linux VPS hoặc Linux server, bạn cần nắm rõ một số lệnh để thuận tiện trong quá trình sử dụng….

33 Likes Comment