6 tháng học một ngôn ngữ, 5 quy tắc và 7 hành động

Sau khi xem video mình tự nhủ sẽ xem lại vài lần cho thật kỹ và sẽ bắt đầu học tiếng Anh nghiêm túc trong 6 tháng, còn bạn thì sao? Thêm một video nữa…

50 Likes Comment

Những khóa học online miễn phí của trường đại học hàng đầu nước Mỹ

Giành cho ai ham học và muốn trau dồi tiếng Anh nữa. Nhiều trường hàng đầu nước Mỹ cung cấp các khóa học trực tuyến miễn phí trên Coursera và edX. Nếu muốn thêm chứng…

20 Likes Comment