Cài Đặt Squid Proxy Trên CentOS 7

60 Likes Comment

Hôm trước có nhu cầu cài Squid proxy để chạy tools FollowLiker để marketing trên Twitter, viết một bài khá đầy đủ về cài đặt và cấu hình Squid proxy, vài tháng sau cái website đó ko hoạt động nữa, mình cũng …làm biếng sao lưu mấy bài viết lại.

Cho đến tuần trước, hì hụi cài lại Squid proxy trên VPS ở Hong Kong để lướt web nhanh hơn do bị đứt cáp quang hoài, mà sao cứ bị lỗi, cài không được, tìm lại bài viết cũ thì còn đâu, search tung cả Google cũng ko ra.

Hôm nay cài lại thì được rồi và cũng tìm ra nguyên nhân, post vội vào đây sau dùng lại và chia sẻ luôn với những ai có nhu cầu cài Squid proxy.

 1. <Lệnh cài đặt Squid: sudo yum install squid
  Cài xong thì bật nó lên: service start squid
 2. Tiếp theo:  sudo yum install httpd-tools
  Tạo file password: sudo touch /etc/squid/passwd
  Set owner cho file passwd mới tạo: sudo chown squid /etc/squid/passwd
  Tạo username và password cho file passwd mới tạo: sudo htpasswd -d /etc/squid/passwd username (đặt username là tên đăng nhập tùy ý bạn)
  Nhập password
  Nhập lại password
 3. Bước quan trọng, cho hiện ra path đầy đủ của ncsa_auth: rpm -ql squid | grep ncsa_auth
  Trong centos 7 của mình là: /usr/lib64/squid/basic_ncsa_auth

Cái path này đúng thì khi đưa nó vào file squid.conf ở bước 5 sẽ ok, còn nếu nó sai thì Squid sẽ không làm việc được. Đây là cái mà mình bị vướng như ở đầu bài viết đã nói.

Ở nhiều bài viết hướng dẫn cài Squid proxy trên mạng cái đường dẫn này sẽ khác nhau, do đó khi nhập vào không đúng thì squid sẽ không thể hoạt động được.

Ví dụ ở CentOS 6 có thể là: /usr/lib64/squid/ncsa_auth

4. Tiếp theo test thử username và password mới tạo: /usr/lib64/squid/basic_ncsa_auth /etc/squid/passwd
Nhập vào username và password: hai Password12345
OK

5. Edit file squid.conf và nhập vào trên cùng các dòng dưới đây: nano /etc/squid/squid.conf

auth_param basic program /usr/lib64/squid/basic_ncsa_auth /etc/squid/passwd
auth_param basic children 5
auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
auth_param basic credentialsttl 2 hours
auth_param basic casesensitive off

acl ncsa_users proxy_auth REQUIRED
http_access allow ncsa_users

Lưu lại:
Tiếp theo, khở động lại Squid: service squid restart
Cài đặt cho Squid tự động mở khi VPS khởi động: chkconfig squid on

6. Để ẩn địa chỉ IP thực của bạn và một số thông tin riêng tư khác thì bạn thêm đoạn code dưới vào file squid.conf nhé: nano /etc/squid/squid.conf

forwarded_for off
request_header_access Allow allow all
request_header_access Authorization allow all
request_header_access WWW-Authenticate allow all
request_header_access Proxy-Authorization allow all
request_header_access Proxy-Authenticate allow all
request_header_access Cache-Control allow all
request_header_access Content-Encoding allow all
request_header_access Content-Length allow all
request_header_access Content-Type allow all
request_header_access Date allow all
request_header_access Expires allow all
request_header_access Host allow all
request_header_access If-Modified-Since allow all
request_header_access Last-Modified allow all
request_header_access Location allow all
request_header_access Pragma allow all
request_header_access Accept allow all
request_header_access Accept-Charset allow all
request_header_access Accept-Encoding allow all
request_header_access Accept-Language allow all
request_header_access Content-Language allow all
request_header_access Mime-Version allow all
request_header_access Retry-After allow all
request_header_access Title allow all
request_header_access Connection allow all
request_header_access Proxy-Connection allow all
request_header_access User-Agent allow all
request_header_access Cookie allow all
request_header_access All deny all

Xong, giờ vào trình duyệt chọn phần proxy và nhập vào IP của bạn, port mặc định là 3128 và duyệt web, trình duyệt sẽ bật cửa sổ hỏi username và password.
Nhập vào username và password của Squid bạn đã tạo là xong.

Muốn nhanh hơn thì dùng auto shell script này nhé: https://github.com/hidden-refuge/spi

You might like

About the Author: Hải

Blog cá nhân lưu lại những bài viết lượm lặt trên Internet mà Hải cho là hay, bổ ích hoặc đơn giản là Thích. Hoặc viết các ý tưởng, viết ra suy nghĩ để khỏi stress v.v...

Gửi ý kiến của bạn